Nyhed 14. maj 2013

Arkitekternes Pensionskasse: Ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen

Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse ønsker at gennemføre et samarbejde mellem Forca og Unipension. Det kræver en ændring i formålsparagraffen. Den ændring blev imidlertid stemt ned ved den ordinære generalforsamling, og forslaget kan ikke sendes til urafstemning før en ekstraordinær generalforsamling har givet grønt lys. Der er nu sendt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling ud til omkring 8.000 medlemmer.