Nyhed 20. april 2006

Arbejdsgiveres strafansvar begrænses

Lovforslaget om begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar medfører, at arbejdsgiverens strafansvar reduceres, men det er stadig arbejdsgiveren, der har det fulde ansvar for arbejdsmiljø