24. november 2022

Ansøgningsfrist for kontingentnedsættelse 7. december

Der er frist for at søge om kontingentnedsættelse den 7. december 2022. Du kan søge om at få nedsat dit kontingent, hvis du er fuldtidsledig, deltidsansat med supplerende dagpenge, på barsel, på forældreorlov eller anden orlov, offentligt ansat med løntilskud, modtager sygedagpenge, kontanthjælp, overgangsydelser eller andet