Nyhed 16. marts 2009

Anlægsloftet fjernes

Regeringen og KL er blevet enige om, at kommunerne har mulighed for at igangsætte yderligere investeringer for mindst 2 mia. kr. i 2009. Kommunerne er dermed ikke længere bundet af den afta