Nyhed 8. februar 2012

Alt er fortsat åbent ved forhandlingerne om et nyt lønsystem

Forhandlingerne om et nyt lønsystem på Danske Ark-området er stadig i proces og alt er fortsat åbent. Fra organisationernes side har der indtil nu været særligt fokus på at få sikret ordentlige overgangsvilkår, aftaler om lønpolitik på virksomhederne og garantier for, at lønsummen ikke reduceres i et nyt lønsystem.