Nyhed 26. november 2015

Akademiraadet ser stærkt kritisk på planlovsændringer

Akademiraadet forholder sig stærkt kritisk til lempelser i Planloven og har skrevet åbent brev til erhvervs- og vækstministeren.