Nyhed 7. juli 2015

Akademiraadet advarer mod ændring af Planloven

Akademiraadet er stærkt kritiske over for lempelse af planloven med baggrund i enøjet fokus på hurtig vækst, hvor lokale, kortsigtede hensyn vinder over langsigtet og helhedsorienteret udvikling.