Nyhed 19. maj 2015

AK-Samvirke kickstarter dagpengedebatten

AK-Samvirke kickstarter dagpengedebatten på Folkemødet på Bornholm med en debat mellem Henrik Dam Kristensen, Kristian Thulesen Dahl, Pia Olsen Dyhr og Claus Hjort Frederiksen.