Nyhed 11. oktober 2007

Aftaler om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF indgik kort før sommerferien 3-partsaftaler med henblik på at forbedre rammerne for de ansatte i den offentlige sektor. Et element i 3-partsaf