Nyhed 22. oktober 2013

Aftale om introduktionsstillinger til dimittender

Akademikerne og de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, har indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere. Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år.