15. december 2021

ÆNDRING I PRISEN FOR MEDLEMSKAB

Fra 1. januar 2022 stiger prisen for at være medlem af FAOD med 30 kr. pr. kvartal for ordinære medlemmer, dvs. en stigning på 10 kr. pr. måned. Stigningen følger løn- og prisudviklingen i samfundet.