Nyhed 6. december 2010

AC støtter Europa Parlamentets forslag om 20 ugers barsel med løn

Akademikernes Centralorganisation, AC, støtter EU-Parlamentets forslag om 20 ugers barsel med løn. Regeringen har imidlertid meldt ud, at Danmark ikke støtter Europa Parlamentets forslag, bl.a. under henvisning til, at det vil være i strid med den danske aftalemodel med en direktivfastsat lønret.