Nyhed 20. februar 2009

AAK får arkitekt som ny konstitueret formand

ARKITEKTFORBUNDETs næstformand Hans Christian Kirketerp-Møller er konsitueret som ny formand for AAK. Det sker på grund af, at fomanden for AAK, AC’s hidtidige formand Sine Sune