Nyhed 13. oktober 2010

63-årig havde krav på fratrædelse

EU-Domstolen har afsagt en dom, der ændrer på den hidtidige tolkning af funktionærloven. Arbejdsgivere kan ikke længere nægte at udbetale fratrædelsesgodtgørelse blot fordi den afskedigede kan gå på pension. Det vil være forskelsbehandling.