Nyhed 28. oktober 2014

50.000 kroner i bod til arbejdsgiver for misbrug af ledelsesretten

Arbejdsretten har pålagt en virksomhed en bod på 50.000 kroner for at have misbrugt ledelsesretten ved generelt at pålægge to tillidsrepræsentanter ikke at måtte udtale sig om virksomhedens forhold udadtil.