Nyhed 20. september 2010

200 millioner kroner til bedre aktive tilbud til langtidsledige

Langtidsledige kommer nu mere i fokus med en pulje på omkring 200 millioner kroner til flere konsulenter på landets jobcentre. Med nye jobkonsulenter på jobcentrene får vi en højere kvalitet i tilbuddet til den enkelte, og vi får et bedre samarbejde mellem virksomheder og jobcentre ude i kommunerne, siger beskæftigelsesministeren.