Nyhed 20. december 2013

20 årsværk færre på arkitektskolen

For at skabe økonomisk balance på KADK er det i løbet af 2014 nødvendigt at finde lønbesparelser svarende til omkring 20 årsværk. Dette opnås blandt andet gennem frivillig fratrædelse, ved ikke at genbesætte tidsbegrænsede stillinger, ved nedsættelse af antallet af timelærere og ved afskedigelser.