konkurrenceklausuler - FAOD

konkurrence-klausuler

En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde hos en konkurrent eller starte konkurrerende virksomhed, efter at du er fratr├ądt.