Middelfart

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØR “Vi bygger broerne” – sammen!

”I Middelfart Kommune har vi et godt udgangspunkt. Vi oplever stor tilflytning, virksomhederne genererer arbejdspladser, og vi er attraktive for investeringer.

Ansøgningsfrist 7. oktober 2022

ANSØG NU Send til en ven

Det bidrager alt sammen positivt til fremtidens velfærd. Og det forpligter. At ”sammen om” går igen i overskriften på de fire temaer er ikke tilfældigt.”  Sådan hedder det blandt andet og meget rammende i den vision for Middelfart Kommune, som det nye byråd netop har vedtaget. Visionen er det gennemgående pejlemærke for indsatserne i direktionen og i forvaltningen – 2 centrale arenaer for direktøren.

Middelfart er en ambitiøs og driftig kommune. Der er sket og sker forrygende og meget synlig udvikling overalt i Middelfart. Alle de væsentligste pile peger den rigtige vej. Befolkningstallet, boliger, grøn omstilling, by- og havneudvikling, flere arbejdspladser. Der er gang i Middelfart.

Kulturen – DNA’et – i Middelfart er muligheds- og løsningsorienteret, konkret pragmatisme og en sjælden fælles entreprenørånd, mod og lyst til at søge nye uafprøvede veje og metoder. Middelfart kan, vil og tør.

I Middelfart tænker og handler man ”vi”. Der er en afholdt tradition for, at alle inviteres til og bidrager i udviklingen af kommunen, byerne og landsbyerne. Inddragelse af de aktive lokalsamfund og virksomheder, når der skal udvikles og skabes nyt, giver sig selv. Det vi gør, gør vi sammen!

Den grønne omstilling, byudvikling og vækst står højest på dagsordenen i alt, hvad der sker i Middelfart. Det er ingen tilfældighed, at Klimafolkemødet afvikles i Middelfart, som er vidt berømmet – og præmieret – for stærke first mover-indsatser på nytænkende vækst og den grønne dagsorden.

Middelfart er privilegeret med en ret enestående beliggenhed ”midt i alt”. Middelfart har evnen og modet til at udnytte mulighederne til at udvikle en meget attraktiv og velfungerende kommune med grøn vækst og sammenhængskraft på tværs af stor mangfoldighed i befolkningen, byerne, mv.

Reelt er den eneste rigtige og væsentlige udfordring for forvaltningen i Middelfart Kommune at prioritere, styre, konsolidere og forankre væksten. Internt i forvaltningen har der været, og er der, tryk på kedlerne – også fordi medarbejdere og ledere er stærkt engagerede og dedikerede. Der er brug for en direktør, der siger ”ja, selvom vi har travlt, så rykker vi!” – en dagsordensætter med afsæt i byrådets visioner.

Opgaven for den næste direktør er således ikke mindst at lede indad i egen organisation og her bidrage fra øverste ledelseshylde sammen med chefgruppen. Der skal skabes fælles overblik som grundlag for den nødvendige prioritering, og sikres at dette sker samstemt med de politiske ambitioner. Vi er nysgerrige og åbne for at blive udfordret af en ny direktørs perspektiver. Kan vi sigte højere, gøre noget bedre, smartere, mere effektivt? Og samtidig fastholde og udvikle det høje engagement, det gode arbejdsmiljø og den attraktive arbejdsplads, der er forudsætningen for den fortsat højtydende forvaltning? Sammen med de øvrige klassiske direktøropgaver i relation til politikerne, direktionen, på tværs af kommunen og i de eksterne relationer i kommunen, regionen og nationalt skal ledelsesopgaven i forvaltningen have betydeligt fokus.

Vi leder efter en direktør, der VIL, TØR og LYKKES. En direktør, der er baseret på lige dele passion, gejst og erfaring med og viden om den mangefacetterede (og meget krævende og givende) toplederudfordring. En, der kan bidrage til de næste epoker af udviklingen af Middelfart Kommune og af den forvaltning, der får det til at ske.

Læs mere om Middelfart Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og ansættelsesprocessen på www.middelfart.dk og i det uddybende notat.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-09444) send ansøgningAnsøgningsfristen udløber den 7. oktober 2022 kl. 15.00.

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

ANSØG NU