København

Studentermedhjælper hos Campus Services, Ejendommme og Arealer

Er du studerende på Arkitektskolen,  Maskinmesterskolen, KEA eller DTU – så søg studentermedhjælperjobbet hos Campus Services, Afdeling for Ejendomme og Arealer

Ansøgningsfrist 9. februar 2023

Har du interesse i bygninger og deres drift og vedligehold? Så søg stillingen som studentermedhjælper i Campus Services

Campus Services, Afdeling for Ejendomme og Arealer er den afdeling, som drifter CBS bygninger (alt fra rengøring til ombygning af CBS’ lokaler). Afdelingen har aktuelt 18 fuldtidsansatte medarbejdere samt 1 studentermedhjælper tilknyttet.

 

Arbejdsopgaver i stillingen som studentermedhjælper

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

  • Registrering og opdatering af tegningsmateriel i FM-værktøjet Dalux
  • Mindre driftsopgaver som support til kollegaer i afdelingen
  • Gennemførelse af mindre bygningsopgaver i projektværktøjet Antura. Opgaverne vil særligt være med relevans til dit studie.

 

Krav til erfaring / kvalifikationer og personlige kompetencer

Stillingen kræver stor selvstændighed. Vi lægger vægt på, at

  • Du er studerende, gerne fra Arkitektskolen, KEA, Maskinmesterskolen eller DTU
  • Du har forståelse for bygninger og teknik – og også gerne projektplanlægning
  • Er åben for at lære og bruge vores programmer, fx Antura og Dalux
  • Du er i stand til at kunne påtage dig selvstændige mindre opgaver. Naturligvis efter forudgående oplæring.
  • Du kan planlægge og dokumentere egetarbejde

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til HK-organisationsaftalen og Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO-Fællesoverenskomst).

Lønnen udgør mellem kr. 130 og kr. 136 pr. time afhængig af tidligere beskæftigelse inden for kontorarbejde og uddannelsesniveau. Der indbetales pension, hvis der er 9 måneders forudgående beskæftigelse inden for den offentlige sektor. Pensionsbidraget udgør 11,19 % af de pensionsgivende løndele.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er aktiv studerende ved en højere læreanstalt. Ansættelse sker hurtigst muligt.

Arbejdstid: Op til 15 timer ugentligt inden for tidsrummet 8:00-15:30 mandag – torsdag og fredag 8:00-15:00.

 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til bygningschef Leslie Brandt Kristensen på telefon: 4185 3148

 

Ansøgningsfristen

Ansøgningsfrist 9.2.2023

 

Din ansøgning

Du søger stillingen ved at sende ansøgning til hni.cs@cbs.dk vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer og CV.