Øst

Klima- og Energiplanlægger til ambitiøs og innovativ kommune

Vi søger en dygtig kollega, som sammen med resten af teamet kan bidrage til, at vi får indfriet ambitionerne på klima- og energiområdet.

Ansøgningsfrist 1. februar 2023

ANSØG NU Send til en ven

Roskilde Kommune var den 3. kommune i Danmark, som blev DK2020-kommune – og vi skal nå et ambitiøst mål om at være CO2-neutral kommune i 2040 samt ligeså ambitiøse delmål på vejen dertil. Herudover har byrådet i november 2022 vedtaget en opdatering af varmeplanlægningen for kommunen, som skal udbrede fjernvarmen og udfase fossile brændsler fra varmeforsyningen. Vi søger en dygtig kollega, som sammen med resten af teamet kan bidrage til, at vi får indfriet ambitionerne på klima- og energiområdet i et bredt samarbejde med kommunens mange aktører.

Jobbets indhold
Et meget vigtigt indsatsområde i de kommende år er at bidrage til den grønne omstilling af varmeforsyningen gennem behandling af varmeprojektforslag i 2023 og støtte op om løsninger i omlægningen af den individuelle opvarmning, hvor fjernvarmen ikke kan nå frem. Du vil bl.a. skulle samarbejde med forsyningsselskaber, samt stå for koordinering og sagsbehandling inden for varmeområdet

  • Du vil få mulighed for at deltage i det spændende arbejde med at løfte DK2020 til næste niveau.
  • Du vil være involveret i de mange indsatser, som har relation til vores aktive partnerskab i Gate 21, hvor vi indgår i tværgående samarbejde om udviklingen af energiforsyningen.
  • Du vil være med i arbejdet med udarbejdelsen af CO2-regnskaber og dermed får du mulighed for at komme ind i maskinrummet.

Borgerinddragelse er højt prioriteret, og vi gør en stor indsats for at sikre dialog omkring kommunens klimaindsats og sikre at relevante nøgleaktører, samt borgere og erhverv i almindelighed, inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af strategier og planer.

Vi har brug for en kollega, som kan være med til at løfte de mange opgaver og komme med ny inspiration til, at vi fortsat arbejder ambitiøst og innovativt på området.

Hvem er du?
Du har erfaring og kompetencer på varme- og  energiområdet, og du har en relevant akademisk uddannelse. Du har et godt blik for borgerinvolvering og samspillet med politikere. Indimellem bestiller vi analyser hos rådgivende firmaer og forskningsinstitutioner, og du er god til at bestille og følge op på disse kontrakter, så vi får de bedste produkter for pengene.

Herudover ser vi efter en eller flere af disse egenskaber:

  • Du har erfaring med varmeplanlægning, forsyningslovgivning og behandling af projektforslag
  • Du har grundlæggende viden om energisystemet og energisektoren
  • Du har grundlæggende viden om CO2-beregninger og -kortlægninger
  • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fagligt stærkt team
  • Du har stærke sociale kompetencer med gode evner til at skabe relationer og nye samarbejder
  • Du er åben og robust med naturlig autoritet og kan lide at levere en god service
  • Du har et godt netværk på området.

De mange indsatser på klima- og energiområdet løser vi i fællesskab i teamet og med vores kolleger på de andre fagområder i kommunen. I opgavefordelingen er der derfor god mulighed for også at tage hensyn til hvad du har lyst til. Det handler om, at vi sammen på bedste vis når kommunens ambitiøse mål.

Hvem er vi?
Klima- og Energiteamet indgår i Grøn Omstilling enheden i direktørområdet By, Kultur og Miljø. I teamet er vi 5 personer, der servicerer kommunens Klimaråd og arbejder med de indsatser, som DK2020-planen udpeger. Vi arbejder tæt sammen om opgaverne og har humor og en uformel tone i dagligdagen.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst. Lønniveauet forhandles efter de gældende principper i Ny Løn.

Tiltrædelse 1. april 2023.
Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023

Kontaktpersoner
Sekretariatschef Anne B. Jørgensen (telefon 4631 3104), Leder af Grøn Omstilling Ivan Hyllested (telefon 3084 1601) og energiplanlægger Lucas Larsen (telefon 4631 3179).

Vi forventer at afholde samtaler den 14. og 15. februar, og formentlig en 2. samtalerunde den 21. februar.

Roskilde Kommune er ambitiøs på klima- og energiområdet. Byrådet har sat et ambitiøst mål om at være CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040 og allerede i 2035 for kommunen som virksomhed. DK2020-planen mm. kan findes på kommunens hjemmeside: https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-naturen-og-klimaet/klimaindsats-i-roskilde-kommune/

ANSØG NU