Erfaren byplanlægger søges - FAOD

Køge

Erfaren byplanlægger søges

Kunne du tænke dig at arbejde med spændende planlægningsopgaver i hele Danmark?

Ansøgningsfrist 15. august 2024

Vi tilbyder 

KOPL er ung og ambitiøs rådgivningsvirksomhed i vækst. Vores kunder værdsætter vores høje faglighed, og sammen udarbejder vi realiserbar planlægning, der giver værdi for både bygherre, kommune og samfund. Vores ydelser spænder bredt inden for fysisk planlægning og ejendomsudvikling fra lokalplanlægning og miljøvurdering til afholdelse af kurser og inhouse-konsulentrådgivning hos kommuner. Vi søger nu en erfaren byplanlægger, der kan være med til at løse konkrete planopgaver og styrke vores rådgivning inden for fysisk planlægning og ejendomsudvikling.

Vi løser planlægningsopgaver i hele Danmark, og du kan forvente at arbejde med forskelligartede projekter fra anlæg i det åbne land til byfortætning.

Du vil blive del af et uformelt, anerkendende og fagligt stærkt miljø bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, naturforvaltere og ingeniører. Vi prioriterer faglig udvikling, både den kollektive og den individuelle, og vi tilbyder derfor gode muligheder for efteruddannelse og personlig udvikling. Vi har fokus på medarbejdertrivsel. Vi afholder 1:1-samtaler og tilbyder mulighed for hjemmearbejde, flekstid og deltid.

Opsummering:

  • Anerkendende og fagligt stærkt miljø
  • Spændende planopgaver over hele landet
  • Gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling

Om dig

i forestiller os, at du har mindst 5 års erfaring med planlægning eller helt eller delvist har udarbejdet mindst 10 lokalplaner eller tilsvarende planopgaver. Du har måske været ansat i en kommune, en privat rådgivningsvirksomhed eller tilsvarende. Det vigtigste er dog, at du er hjemmevant i planloven og det planjuridiske landskab samt selvstændigt kan varetage processen med udarbejdelse af en lokalplan fra ende til anden. Du går op i, at tingene bliver udført ordentligt og overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hos KOPL løses de forskellige opgaver på tværs – både geografisk og mellem medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at du er god til at samarbejde og klar på at løse alsidige planopgaver i hele landet.

Da vores kunder værdsætter vores faglighed og projektledelse er det vigtigt, at du er ansvarsbevidst og tager ejerskab til de opgaver, som du er involveret i.

Opsummering:

  • Du har indgående kendskab til planloven og den planlægningsmæssige myndighedsproces
  • Du kan selvstændigt udarbejde en lokalplan fra start til slut
  • Du har fagligt engagement og er god til at samarbejde
  • Du tager ejerskab til dine opgaver

Om os

Vores fundament bygger på faglighed og ordentlighed samt lysten til at udvikle og planlægge realiserbare projekter, som skaber værdi og tryghed hos vores kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere om KOPL på kopl.dk.

Det praktiske

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte partner og personaleansvarlig Anne Hinge på +45 61742261 eller ah@kopl.dk.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 15. august 2024

Ansøgningen sendes til info@kopl.dk.

Ved fremsendelse af ansøgning bedes vedhæftet CV og evt. referencer og anbefalinger.

Ansøgninger gennemgås løbende. Jobsamtaler afholdes løbende eller ultimo august 2024. Der forventes afholdt to samtalerunder.

Ansættelsessted og -tidspunkt

Ansættelse fra d. 1. oktober 2024 eller efter aftale.
Arbejdssted: Baltic Kaj 1, 2., 4600 Køge.