Aarhus

Byplanlægger til Arkitema Aarhus

Er du en erfaren byplanlægger? Kan du styre en bred vifte af byplanlægnings- og byudviklingsopgaver? 

Ansøgningsfrist 18. februar 2023

ANSØG NU Send til en ven

Vi ønsker at styrke vores team af byplanlæggere med en erfaren medarbejder inden for lokalplanlægning. Du bliver del af et planlægningsteam i Arkitemas landskabs- og planlægningsafdeling Arkitema Urban. Vi arbejder tæt sammen med hele tegnestuen med landskabsarkitekter, arkitekter og bygherrerådgivere. Vi arbejder med lokalplanlægning, kommuneplanlægning og helhedsorienteret byduvikling. Derudover rådgiver vi om og faciliterer processer for byudvikling og omdannelse for både kommuner og private investorer og udviklere.  Vi er en innovativ planlægnings- og landskabsafdeling med 70 medarbejdere fordelt på kontorerne i Aarhus, København, Stockholm, Göteborg, Malmö og Oslo. Vi varetager både selvstændige opgaver samt opgaver, der udføres i tæt samarbejde med tegnestuens landskabs- og bygningsarkitekter samt bygherrerådgivere. Du bliver således både en del af en stor landskabsafdeling og en del af en af nordens største tegnestuer.Om dig Din uddannelsesmæssige baggrund kan være byplanlægger, urban designer, landskabsarkitekt, arkitekt eller en anden uddannelse som er relevant ift. arbejdet med lokalplanlægning og byudvikling. Du skal kunne indgå i et nært samarbejde med et team af landskabsarkitekter og planlæggere, hvor vi hjælper hinanden på de forskellige projekter, uddanner hinanden med interne kurser og inspirerer hinanden med debatter om aktuelle emner. Derudover forventer vi at…

  • du kan sætte dig ind i komplekse sager og kan tage ansvar for gennemførelse af en lokalplanproces, samt skrive lokalplanens redegørelse og bestemmelser
  • du har gode kommunikative evner i både skrift og tale
  • du er fagligt velfunderet og selvstændig
  • du har kendskab til eller har arbejdet med DKplan
  • du har færdigheder ift. tegning, skitsering samt udfærdigelse af bilag/diagrammer osv. som typisk indarbejdes i en lokalplan
  • du har kendskab til Adobe-pakken, Microsoft Office, Autocad/Revit  

Om teametUrban i Aarhus består af ca. 20 dynamiske og tværfaglige arkitekter, byplanlæggere, urban designers og landskabsarkitekter fordelt på to teams, med stærke kompetencer inden for byplanlægning, urbane strategier, landskabs- og byrumsdesign.  Et engageret team, med en faglig bredde, indsigt og innovativ styrke til at løse byens store udfordringer som klimatilpasning, stigende urbanisering og boligsociale spørgsmål. Vi sætter os ind i stedet, tager højde for samfundets behov – og vi er altid i dialog med bygherren, brugeren og vores samarbejdspartnere. Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv – derfor har vi fokus på dig Arkitema er en vidensvirksomhed, der lever af at have de bedste og mest engagerede medarbejdere. Derfor er vi meget optagede af vores medarbejderes faglige og personlige udvikling.  Vi har en række interne uddannelsesforløb, som bl.a. er udviklet for at sikre, at alle kolleger klædes på med den nyeste viden indenfor lige netop deres fagområde. På den måde gør vi vores ypperste for at skabe optimale rammer for din og dine kollegers udvikling.  Vores HR afdeling arbejder løbende for at sikre trygge rammer, klarhed, åbenhed og ordentlighed, som er den stabile base i dit ansættelsesforhold.  På tegnestuen arbejder vi for at fremme det kulturelle og kollegiale sammenhold i virksomheden gennem fælles faglige og sociale arrangementer.Hvis stillingen lyder spændende og matcher din profil, så send os din ansøgning og CV snarest muligt. Vi indkalder løbende til samtaler og tager stillingen ned, når vi har fundet den rette kandidat.Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

ANSØG NU