København

Beplantningsudvikler søges til den københavnske natur hos Kvalitet i Parker, Kirkegårde & Renhold

Vil du være med til passe på naturen i København og at sikre at den plejes, så biodiversiteten øges til glæde for københavnerne?

Ansøgningsfrist 27. november 2022

ANSØG NU Send til en ven

Så søg stillingen som beplantningsudvikler hos Kvalitet i Teknik- og Miljøforvaltningen, København Kommune.

Om os og opgaverne
Du bliver en del af enheden Kvalitet, der bl.a. arbejder med mange af de grønne driftsaspekter i Københavns Kommune. Vi har en meget bred opgaveportefølje, der samlet har til formål at udvikle og fastholde kvaliteten af det grønne København, men vi beskæftiger os også med byens monumenter, offentlige toiletter, renhold og offentlige affaldsløsninger. Så du søger job i en kompetenceenhed, der er en af fire driftsstøttende enheder i området Parker, Kirkegårde & Renhold.

I Kvalitet sætter vi en ære i at fremme den natur, som kommunen ejer. Fokus vil naturligt være på de store naturområder Amager Fælled og Utterslev Mose, men du skal også arbejde med de mindre naturarealer og ikke mindst med naturen i byens parker.

Dine primære arbejdsopgaver

  • Planlægge naturpleje i kommunens parker og naturarealer efter rammerne i de enkelte arealers udviklingsplaner sammen med de øvrige beplantningsudviklere og biologer.
  • Planlægge og gennemføre udbud af den konkrete naturpleje, der typisk udføres af fremmede entreprenører. Til formålet har vi et budget på 2 mio. kr., som du kommer til at forvalte sammen med 3 kollegaer, der i dag arbejder inden for området. Du skal have et særligt fokus på at gennemføre udbud, indgå kontrakter og føre tilsyn med de fremmede entreprenører.
  • Indgå i vores team for håndtering af systematisk tilsyn med risikotræer.

Hvem er du?
Det er en fordel, at du er skov-, park- eller landskabsingeniør, landskabsarkitekt eller biolog, men det er ikke et krav. Du må meget gerne have kommunal erfaring og erfaring med naturpleje fra tilsvarende stilling.

Om dig   

  • Du har en relevant videregående uddannelse.
  • Du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.
  • Du er god til at planlægge og koordinere til tider komplekse arbejdsgange på tværs af organisationen.
  • Du er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt.
  • Du har stærke samarbejdsevner, er hjælpsom og venlig og kan indgå i dialog med mange forskellige typer mennesker.

Vi lægger desuden vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, men også evner at indgå i samarbejde med andre, og at du er villig til både at løfte rutineprægede og udfordrende opgaver.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, stort engagement og samarbejde på tværs af organisationen. Du får afvekslende opgaver – og frihed under ansvar samt fleksordning og mulighed for hjemmearbejde. Desuden har vi en uformel omgangstone, så der også er rum til det sociale i hverdagen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fastansættelse med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Har du spørgsmål/er du blevet nysgerrig?
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Jens Ole Juul på 2270 6520.

Søg via linket senest søndag den 27. november 2022
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 49.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

ANSØG NU