Arkitema søger skitserende byplanarkitekt til byudvikling - FAOD

København

Arkitema søger skitserende byplanarkitekt til byudvikling

Vi søger en ny kollega med en stærk faglig profil og forståelse for byplanlægning og bymæssige sammenhænge.

Løbende ansøgningsfrist

ANSØG NU Send til en ven

Vi har travlt på tegnestuen i Carlsberg Byen, og derfor søger vi lige nu en ny kollega til spændende projekter i vores byudviklingsafdeling Urban. Vi søger en ny kollega med en stærk faglig profil og forståelse for byplanlægning og bymæssige sammenhænge.

Opgaver med stor bredde og kompleksitet  

I Urban vil du stifte bekendtskab med mange facetter af den spændende og komplekse proces med at udvikle og planlægge masterplaner, byrum og landskaber. Du vil få en unik mulighed, for at være med til at udvikle fremtidens bæredygtige byer og byrum samt udvikle dig fagligt inden for fagets mange aspekter. Der vil være stor afveksling i opgaverne.

Stillingen  

I stillingen får du udfordrende opgaver, som du kommer til at løse i tæt samarbejde med andre skitserende urbanister, arkitekter og landskabsarkitekter. Vores tilgang til projekterne er kendetegnet ved professionalisme og høje kvalitetskrav, hvor tværfaglighed og visioner går hånd i hånd.

Du vil opleve en høj grad af medindflydelse, og du er med til at skabe fremtidens byudvikling i en afdeling med høj faglighed og stor frihed.

Tegnestuen i København er organiseret i teams i forhold til vores forskellige typer projekter, og det er her vi i fællesskab udvikler kompetencer og redskaber målrettet aktuelle behov og projekttyper. Som fast base bliver du tilknyttet vores byudviklingsafdeling, Urban Udvikling på ca. 10 medarbejdere.

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du…

 • Har visioner for løsninger af fremtidens byer på en bæredygtig måde
 • Har stærke grafiske, æstetiske kompetencer og evner at omsætte dem til byplansmæssige løsninger
 • Kommunikerer på et højt niveau visuelt og evner at formidle ideer og løsninger til både kunder, brugere og øvrige interessenter
 • Arbejder rutineret med projekter i alle skalaer og er god til skitsering af masterplaner og byrum
 • Er selvstændig, struktureret og kan trække på tidligere erfaring
 • Løser opgaverne med fokus på en tværfaglig proces
 • Som minimum kan tegne i AutoCAD, har godt styr på Adobe pakken og har evner i 3D
 • Har minimum 5 års tegnestueerfaring med lignende arbejde

I dit arbejdsliv i vores afdeling vil du få lejlighed til at arbejde med følgende fagområder og arbejdsopgaver…

 • Komplekse udviklingsopgaver indenfor både fortætning i eksisterende by samt udvikling af nye byområder, med et konstant fokus på en integreret og tværfaglig proces
 • Integration af funktionelle krav i arkitektoniske løsninger, som skaber rekreative værdier og merværdi for brugerne
 • Formidling af komplekst materiale
 • Workshops og inddragelsesprocesser

Vi har i Urban fokus på at vi i fællesskab…  

 • Bidrager til et godt arbejdsklima i et velfungerende team
 • Tager del i og bidrager til den fælles fortsatte udvikling og vidensdeling af teamet og Arkitema

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv – derfor har vi fokus på dig  

Arkitema er en vidensvirksomhed, der lever af at have de bedste og mest engagerede medarbejdere. Derfor er vi meget optagede af vores medarbejderes faglige og personlige udvikling.

Vi har en række interne uddannelsesforløb, som bl.a. er udviklet for at sikre, at alle kolleger klædes på med den nyeste viden indenfor lige netop deres fagområde. På den måde gør vi vores ypperste for at skabe optimale rammer for din og dine kollegaers udvikling.

Vores HR-afdeling arbejder løbende for at sikre trygge rammer, klarhed, åbenhed og ordentlighed, som er den stabile base i dit ansættelsesforhold.

På tegnestuen arbejder vi for at fremme det kulturelle og kollegiale sammenhold i virksomheden gennem fælles faglige og sociale arrangementer.

Arkitema/COWI   

Urban Udvikling teamet i København er en del af Arkitemas samlede Urban afdeling med fokus på byudvikling og landskab. Vi er en innovativ byudviklings- og landskabsafdeling med 70 medarbejdere fordelt på kontorerne i Aarhus, København, Stockholm, Göteborg, Malmö og Oslo. Vi varetager både selvstændige opgaver samt opgaver, der udføres i tæt samarbejde med tegnestuens bygningsarkitekter samt bygherrerådgivere. Du bliver således både en del af en større byudviklings- og landskabsafdeling og en del af en af nordens største tegnestuer.

I 2019 blev Arkitema en del af COWI koncernen, men Arkitema udgør fortsat et selvstændigt og meget stærkt brand, med et udtalt fokus på arkitekturen. På samme tid drager vi i større og større grad nytte af de kompetencer som COWI besidder. Dette giver en kæmpe fordel i vores daglige arbejde, hvor der aldrig er langt til førende specialister inden for bl.a. klimatilpasning, regnvandshåndtering, trafikrådgivning og meget andet.

Kontakt  

Send din ansøgning og CV til os snarest muligt. Vi indkalder løbende til samtaler og lukker stillingen, når vi har fundet den rette kandidat.

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt

ANSØG NU