Ydelserne i Ydelsesbeskrivelserne - for praktikere - FAOD

Faglig udvikling

Ydelserne i Ydelsesbeskrivelserne – for praktikere

Du rustes effektivt til håndtering af elementerne i Ydelsesbeskrivelserne, samspillet med ABR18 og optimal anvendelse i aftaleforhold. Du får på én gang overblik over de vigtigste dele og pointer i ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning, for byggeri og landskab og nyeste tillæg om Bæredygtighed – og forholdet mellem dem.

Læs mere

Det får ud af at tage dette kursus

Du får praksisnær gennemgang af Ydelsesbeskrivelserne fra A-Z – med fokus på de  vigtigste pointer og afsnit .

Du får på én gang overblik over ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning, for byggeri og landskab og nyeste tillæg om Bæredygtighed – og forholdet mellem dem.

Du får fuldt styr på, hvad ydelsesbeskrivelserne helt praksisnært og konkret betyder for dig ift. kontraktgrundlaget og tilbud, ift. levering af ydelser i praksis, ift. hvilke output, du skal holde øje med – og du får fokus på alle de vigtigste opmærksomhedsområder.

Det hele leveres på én effektiv dag – hvor du også får mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år.

Indhold

Udgangspunktet er:

 • Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18
 • Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning 2019, YBB 19

Og vi berører også

 • Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg 2019, YBA 19
 • Ydelsesbeskrivelsen for bæredygtighed 2022 (tillæg).

 

Ydelsesbeskrivelserne fra A-Z
Overblik:

Hvorfor Ydelsesbeskrivelser og hvorfor de ”nye”?

 • Hvordan er de opbygget og hvordan hænger de sammen?
 • YB i de forskellige entrepriseformer
 • Vigtigste pointer og afsnit fra både rådgiver- og bygherreperspektiv

Et spadestik dybere

 • Hvad er parternes roller og ansvar ift. anvendelse af YBL 18?
 • Entreprenørprojektering
 • Gennemførelse af fasen Udførelsesprojekt
 • Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
 • Hvilke er normalt aktuelle/nødvendige
 • Hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres
 • Hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB?
 • Hvad er samspillet mellem YBL og ABR 18, herunder rammeaftaler og optioner?
 • IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?
 • Bæredygtighed – den nyeste Ydelsesbeskrivelse (Tillæg) – gennemgang af indhold og kapitler, formål, konkret betydning for både rådgivere og bygherrer

Ydelsesbeskrivelserne – og udbuds-/tilbudssituationen

 • Gode råd og vigtige områder – og cases med endnu flere råd…

 

Du får endvidere mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år.