Faglig udvikling

VE-ANLÆG I LANDSKABSPLANLÆGNINGEN

De åbne landskaber – viden om nye former for arealanvendelse. Deltag i Arkitektskolen Aarhus efteruddannelse med fokus på VE-anlæg.

Tilmeld

Danmark skal i 2030 skal have firedoblet produktionen af solcelle‐ og vindmølleenergi på land, et væsentligt led i den såkaldte “Danmark kan mere II” aftale. Dette vil nødvendigvis have store konsekvenser for såvel oplevelsen af vore åbne landskaber som for vores arealanvendelse i det hele taget.

Der er i forvejen kamp om pladsen i det åbne land, og når vindmøllekapaciteten antages at blive fordoblet og solcellekapaciteten 10‐doblet, står vi således med en endog meget aktuel problemstilling med væsentlig landskabelig påvirkning.

For at bidrage til den faglige diskussion og udvikling, udbyder Arkitektskolen Aarhus kurset ’VE-anlæg i landskabsplanlægningen’. Formålet er at afdække en bredde i såvel planlægning og udformning af anlæggene og etablere faglige diskussioner på et stærkt fagligt grund.

Kurset vil spænde over VE og dets forhold til kommuneplanen, miljøvurdering, landskabsinteresser og biodiversitet samt drøfte handlerummet for en landskabsarkitektonisk bearbejdning og indpasning.

Læs mere her

Undervisere

Kursusansvarlig: Martin Odgaard, arkitekt og lektor

Underviser: Erfarne praktikere

Tidspunkt

Kurset afholdes 16.-17. maj 2024.

Pris

Kursusgebyr (inkl. forplejning) er kr. 6.000,- (ex moms)

Har du spørgsmål af praktisk karakter, så er du velkommen til at skrive til studieadministrationen@aarch.dk. Du kan også skrive, hvis du gerne vil ringes op.