TR som aftalepart - løn og arbejdstid - FAOD

Tillidsvalgt

TR som aftalepart – løn og arbejdstid

Få indsigt og overblik over arbejdstidsreglerne og lønsystemets elementer og begreber. For dig, der er offentligt ansat TR.

Hensigt

På kurset får du indsigt i arbejdstid og lønsystemerne på det offentlige område. Du får indsigt og overblik over både arbejdstidsreglerne og lønsystemets elementer og begreber – samt hvilke muligheder, der overlades til dig, som TR lokalt.
Du får således blik for sammenhængen mellem det, du selv skal forhandle og aftale på din egen arbejdsplads, og det organisationen har aftalt direkte i overenskomsten. Kurset giver dig træning i at varetage de forhandlinger, der er knyttet til de lokale lønforhandlinger. Ligesom det giver dig støtte til at forstå og bruge arbejdstidsreglerne i din funktion.

Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der har gennemgået ”Introduktion til TR-arbejdet” i Akademikernes basisuddannelse.

Udbytte

Efter kurset vil du have opnået fortrolighed med blandt andet at arbejde med:

  • Basisløn og tillæg
  • Kriterier for tillæg set i forhold til funktioner, kvalifikationer og kompetenceudvikling
  • Arbejdstidsreglernes indhold og fleksibilitet
  • Mulighed for lokal aftale
  • Forhandling af lokalaftaler om arbejdstid
  • Forhandlingssystemet herunder tvistløsningssystemet
  • Løntekniske begreber og beregninger
  • De økonomiske rammer for den lokale løndannelse

Form

Du får en gennemgang af overenskomstens regler – og gennem dilemma-, forum- og forhandlingsspil samt situationsbilleder diskuterer vi muligheder og teknikker med dig i centrum.
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem samtaleforelæsning, praktiske situationer/eksempler, opgaver og spil. Der vil være et første modul virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion og et internat af 2 dages varighed.

Praktisk

Max deltagerantal: 24
Varighed: 2½ timers virtuelt seminar 14 dage før et 2 dages internat

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her