TR seminar 2024 - FAOD

Tillidsvalgt

TR seminar 2024

Tillidsvalgte på det private og offentlige område inviteres til fælles seminar i Korsør. Årets tema handler om trivsel og hvordan du som tillidsvalgt, kan holde fokus på trivsel under forandringer på arbejdspladsen.

Tema: Trivsel under forandringer – tillidsvalgtes rolle og opgaver

Når arbejdspladser gennemgår større eller mindre forandringer, kan det have indflydelse på medarbejderes trivsel. Og for tillidsvalgte kan det kræve noget ekstra at skulle navigere mellem ledelsens ønsker og kollegernes behov.

På årets TR seminar får du viden om og værktøjer til, hvordan du som tillidsvalgt i samarbejde med ledelsen og kollegerne, kan holde fokus på trivsel under forandringer på arbejdspladsen/virksomheden.
Du får redskaber til dialogen både med ledere og kolleger, så der sikres god medinddragelse og kommunikation, for at arbejdspladsen/virksomheden bliver rustet til at lave robuste forandringer.

Forandringer fornyer og forstyrrer

Forskning og erfaringer viser, at det har stor betydning for trivslen, når en virksomhed/arbejdsplads går igennem organisationsforandringer – både de store og de små forandringer.

Som mennesker, medarbejdere og kolleger reagerer vi meget forskelligt på forandringer. Nogen hilser forandringer velkommen, mens andre gerne vil bevare det velkendte og trygge. Følelserne kan tage over for fornuften, og kolleger vi troede, vi kendte, kan vise nye sider, når der kommer forandringer, som vi ikke har indflydelse på eller oplever muligheder for at påvirke.

Som tillidsvalgt er det særligt svært at navigere i forandringstider, da dine kolleger kan blive påvirket og reagere meget forskelligt. Ledelsen kan synes fraværende eller optaget af opgaveløsninger og at få forandringerne til at falde på plads. Og midt i det står du som tillidsvalgt og har en særlig rolle og en ekstra opgave, som repræsentant for dine kolleger og som sparringspartner for ledelsen.

se programmet her

TILMELDING

Tilmeld dig på faod@faod.dk. Skriv “TR seminar” i emnefeltet.

Tilmeldingsfrist: 30. september.

Praktisk information sendes til de tilmeldte forud for seminaret.

PERSONDATA

Når du melder til dig til kurset, samtykker du til, at vi kan behandle persondata om dig.

Læs mere om vores behandling af dine data her.