Tillidsvalgt

TR seminar 2022

Tillidsvalgte på det private og offentlige område inviteres til fælles seminar. Denne gang mødes vi i Middelfart.

Forbundet Arkitekter og Designere, FAOD, inviterer alle tillidsrepræsentanter og -suppleanter på det private og offentlige område til fælles seminar.

Temaet for seminarets første dag er ”Svære situationer som tillidsrepræsentant” og programmet vil bestå af både fælles oplæg og gruppearbejde med dine TR-kolleger.

På seminarets anden dag får du mulighed for at dele og diskutere aktuelle udfordringer med dine TR kolleger på det private eller offentlige område. Og så skal vi selvfølgelig hygge os med quiz og andet – traditionen tro.

Program

(med forbehold for justeringer)

Torsdag den 3. november

9:00-9:30 Ankomst, kaffe/te og morgenmad

9:30-9:45 Velkomst og introduktion v/FAOD

Tema-workshop: Svære situationer som tillidsrepræsentant

Formålet med workshoppen er i fællesskab at undersøge og kortlægge nogle af de svære situationer vi oplever i vores opgave som tillidsrepræsentanter.

Efter kortlægningen udvælger og arbejder vi videre med hvordan vi – via fokus på egne adfærds/handlingsmuligheder – kan påvirke situationerne konstruktivt.

09:45-10:50 Introduktion til emnet (oplæg) v/ Gustav Friberg, Next Monday og Rikke Kajhøj, Go Proces

10:30-11:30 Fælles kortlægning af svære situationer

11:30-12:30 Frokost

12:30-14:00 Vi arbejder med emnet i grupper

14:00-14:20 Pause – kaffe/te og sundt/sødt

14:20-15:00 Grupperne præsenterer og inspirerer hinanden

15:00-15:30 Adfærdsdesign i praksis (oplæg)

15:30-16:45 Mit eget adfærdsdesign og inspirationsrunde

16:45-17:00 Fælles opsamling og afrunding af dagens workshop

Hvem styrer workshoppen?

Gustav Friberg er indehaver af Next Monday, som specialiserer sig i design og facilitering af processer. Han har 15 års erfaring som underviser og proces- og organisationskonsulent, primært med at udvikle, designe, facilitere og rådgive om procesledelse og forandring.

Læs mere om Gustav og Next Monday her

Rikke Kajhøj er indehaver af Go’ Proces, som er et konsulenthus med speciale i læring, forandring og adfærdsændring. Rikke varetager facilitering af udviklingsprocesser og underviser i procesledelse på interne uddannelsesforløb. Læs mere om Rikke og Go’ Proces her

Aftenprogram

17:00-18:00 Pause, check in

18:00-18:45 Kickstart af dag 2: Hvilke emner optager dig lige nu? v/ FHP og FHO

18:45-21:00 Velkomstdrink med efterfølgende middag

21:00- ? Quiz og hygge

Fredag den 4. november

08:00-09:00 Morgenmad – husk at checke ud

09:00-09:30 Nyt fra FAOD

09:30-13:00 Ordet er dit v/ FHP og FHO

Emnerne fra i går præsenteres og diskuteres i grupper.

13:00-14:00 Frokost

14:00 – Tak for denne gang!

TILMELDING

Tilmeld dig på faod@faod.dk. Skriv “TR seminar” i emnefeltet.

Praktisk information sendes til de tilmeldte forud for seminaret.

PERSONDATA

Når du melder til dig til kurset, samtykker du til, at vi kan behandle persondata om dig. Læs mere om vores behandling af dine data her.