TR - OPNÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN - FAOD

Tillidsvalgt

TR – OPNÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN

Få viden om og inspiration til mulighederne for indflydelse, og hvordan du som tillidsrepræsentant bedst udnytter disse. For offentligt ansat TR.

Hensigt

Som tillidsrepræsentant har du mange muligheder for at opnå indflydelse og påvirke den arbejdsplads og de vilkår, du og dine kolleger arbejder under. Men hvordan?

Et godt samarbejde er alfa og omega for medarbejdernes hverdag og arbejdets kvalitet, så derfor går kurset i dybden med medarbejderindflydelse på ledelsesbeslutninger og din rolle i SU- og MED-systemet. Kurset forudsætter aktiv deltagelse, idet der tages udgangspunkt i deltagernes holdninger til medindflydelse, og erfaringer med at udforme f.eks. lønpolitik og personalepolitik, samt med at påvirke arbejdspladsens arbejde med f.eks. psykisk arbejdsmiljø. Kurset lægger vægt på konkret erfaringsudveksling blandt deltagerne, og du har mulighed for at få vendt aktuelle problemstillinger fra dit eget TR-arbejde.

Udbytte

Efter kurset vil du have opnået fortrolighed med blandt andet at arbejde med:

  • Strategiske overvejelser over mulighed for indflydelse
  • Rammerne for dit arbejde i SU/MED, herunder relevante emner og prioritering af indsatsområder
  • Hvad en akademisk personalepolitik kan indeholde og, hvordan den bliver operationel
  • Budgetprocedure og tidspunkter for indflydelse
  • Organisationsændringer og udlicitering

Form

Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der sidder i et samarbejdsudvalg (SU) eller et medbestemmelsesudvalg (MED). Undervisningen vil så vidt muligt lægge op til fælles diskussioner og erfaringsudveksling samt tage udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer. Der vil endvidere være et oplæg fra en erfaren tillidsrepræsentant, som vil give deltagerne inspiration til deres videre arbejde med at opnå indflydelse på arbejdspladsen.

Praktisk

Max deltagerantal: 24
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her