TR netværksmøde Vest - privat ansat - FAOD

Tillidsvalgt

TR netværksmøde Vest – privat ansat

FAOD afholder TR-netværksmøde for privatansatte TR i Jylland og på Fyn

Dagsorden

Dagorden og praktisk information er sendt til alle pr. mail. Har du ikke modtaget mødeindkaldelsen direkte, kan du sende en mail til faod@faod.dk.

TR netværk

I netværket får du et forum til at sparre med andre tillidsrepræsentanter om forskellige problemstillinger, der opstår på tegnestuerne, dele hinandens erfaringer og få input, særligt når man er ny TR.

Mødet bliver afholdt fysisk i FAODs lokaler på Åboulevarden. Der vil være mulighed for en Teams opkobling, hvis man ikke kan deltage fysisk.

FAOD byder på forplejning til det fysiske møde.

Se også FAODs sider for TR i det private