TR netværksmøde Øst - privat ansat - FAOD

Tillidsvalgt

TR netværksmøde Øst – privat ansat

FAOD afholder TR-netværksmøde for privatansatte TR på Sjælland

Dagsorden

Dagsorden og praktisk information er sendt til alle pr. mail. Har du ikke modtaget mødeindkaldelsen direkte, kan du sende en mail til faod@faod.dk

TR netværk

I netværket får du et forum til at sparre med andre tillidsrepræsentanter om forskellige problemstillinger, der opstår på tegnestuerne, dele hinandens erfaringer og få input, særligt når man er ny TR.

Mødet bliver afholdt fysisk i FAODs lokaler på Frederiksberg, og der vil være mulighed for en Teams opkobling, hvis man ikke kan deltage fysisk.

Det fysiske møde og Teamsmødet bliver afholdt som to separate møder, medmindre der bliver holdt et oplæg til mødet.
Deltagere i Teamsmødet er selv ansvarlige for at facilitere samtalen ud fra dagens emne.

FAOD byder på forplejning til det fysiske møde.

Se også FAODs sider for TR i det private

Flere arrangementer til dig, der er TR her