TEGLdagen - FAOD

Faglig udvikling

TEGLdagen

TEGLdagen giver dig den nyeste viden inden for tegl og de mange muligheder der er for et smukt, solidt og sundt byggeri med det lerbaserede byggemateriale. TEGLdagen adresserer også de udfordringer vi står overfor, i en tid hvor byggeriets produktivitet er under pres, ressourcerne bliver færre og bygningers miljøaftryk skal minimeres.

Læs mere

Indhold

Mursten af tegl er en yderst anvendelig byggeklods, som er bestandig, formfast og modulær. Det kræver dog stor bygningsfysisk og kemisk viden samt omhyggelighed med håndværk og konstruktion, at opnå den langvarige optimale funktion af teglsten.

På TEGLdagen deler vi ud af vores viden om tegl, så vi de næste århundreder kan glæde os over smukt, sundt og holdbart muret byggeri. Vi kigger også historisk på anvendelse af tegl, og dykker ned i de mange muligheder der er for murværk i dag.

Endelig bringer TEGLdagen et fremtidsperspektiv på produktion og anvendelse af tegl i fremtidens byggeri i Danmark.

På tegldagen får du:

  • Nyeste viden om forskning og udvikling af systemløsninger og konstruktioner i tegl.
  • Eksperters input til renovering af teglkonstruktioner.
  • Viden om hvilke tegltyper, der anvendes hvor.
  • Viden om detailløsninger, statiske muligheder og begrænsninger med teglsten.
  • Orientering om det murede byggeris fordele og ulemper vedr. indeklima og komfort.
  • Dugfriske eksempler på innovative og smukke bygninger i tegl.
  • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.