Syn og skøn - FAOD

Faglig udvikling

Syn og skøn

Du får al den viden og øvelse du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag. Kurset udbydes i samarbejde med Voldgiftsnævnet.

Læs mere

Syn og skøn er en vurdering, der kan gennemføres for at sikre bevis og for at få klarhed over fejl og/eller mangler ved et igangværende eller afleveret arbejde på bygge- og anlægsområdet. Herefter kan parterne selv finde en løsning eller anlægge en voldgiftssag.

Syn- og skønsmænd kan naturligvis både være mænd og kvinder – og kan fx være bygningskonstruktører, belægningseksperter, arkitekter, civilingeniører og tømrermestre. Der anvendes både udførende og rådgivende fagfolk, der både kan have udført opgaver som/for entreprenører og bygherrer.

Indhold

På kurset i syn og skøn bliver den praktiske gennemførelse af en skønsforretning gennemgået – og der vil ydermere blive eksemplificeret og gennemført cases fra syn og skønsager.
Derved bliver der lejlighed til at prøve hele forløbet for en skønsmand i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og helt frem til afhjemling i retten.

VARIGHED

2 dage

PRIS

DKK 11.900,00 ekskl. moms.

Medlemmer af FAOD får 10% rabat.

Se alle kurser fra Molio her.