Tillidsvalgt

RETORIK FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

På kurset får du redskaber til at argumentere overbevisende for dine budskaber. For offentligt ansat TR.

Hensigt

Vi træner de retoriske redskaber, som hjælper dig i forskellige situationer, tillidsrepræsentanten kommer ud for. F.eks. at argumentere i en forhandling, at komme med indlæg i samarbejds- og MED-udvalg eller holde en tale. Hensigten er, at du skal blive mere bevidst om, hvordan netop du kan få gennemslagskraft i forskellige mundtlige situationer.

Udbytte

Efter kurset har du fået teoretisk indsigt i og praktiske erfaringer med det at:

  • Argumentere
  • Fokusere og disponere et budskab så det overbeviser
  • Fremlægge i forskellige mundtlige situationer
  • Skabe troværdighed
  • Fange og fastholde tilhøreres opmærksomhed
  • Arbejde med stemme
  • Give og modtage konstruktiv kritik

Form

Kurset er øvelsesbaseret og handler først og fremmest om, at deltagerne skal udvikle deres mundtlige kommunikation. Der er en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, at
deltagerne forbereder og fremlægger forskellige mundtlige oplæg, og at deltagerne modtager konstruktiv kritik fra underviserne og de øvrige deltagere.

Praktisk

Max deltagerantal: 20
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 27. januar 2023

Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2023 her