Leder

REGENERATIV LEDELSE I PRAKSIS

Lær at frisætte dine medarbejdere og skab flow i deres hverdag

Tilmelding
  • “Jeg kan jo se, der er noget galt, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal løse det”.
  • “Vi har sindssygt dygtige folk, men på en eller anden måde får vi ikke rigtigt brugt deres fagligheder hensigtsmæssigt i de enkelte opgaver”.
  • “Vi oplever desværre mere og mere stress og mistrivsel hos vores medarbejdere, men forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det skyldes?

Ovenstående citater er eksempler på de udfordringer, vores kunder oplever.

Mange af disse udfordringer skyldes bl.a. den stadig stigende videnskompleksitet, som organisationerne skal håndtere. Typisk har organisationerne forsøgt at håndtere udfordringerne ved at opbygge flere systemer, mere struktur og flere hierarkier.

Det har gjort vores organisationer uhensigtsmæssigt rigide og således forstærket organisationernes udfordringer ift. at håndtere kompleksitet.

Konsekvensen af ovenstående dynamik er, at organisationerne ikke tilstrækkeligt formår at forløse medarbejdernes potentiale og faglighed. I mange organisationer resulterer det i mistrivsel og stress hos medarbejderne.

Fremtidens ledere kan frisætte deres medarbejdere og herigennem skabe flow, liv og trivsel

I Promentum har vi, i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, arbejdet målrettet på at udvikle nye organisationsformer. Disse er bedre til at håndtere den aktuelle videnskompleksitet, og understøtter i højere grad medarbejdernes trivsel og engagement.

Erfaringerne fra dette arbejde har givet os troen på, at fremtidens organisationer formår at frisætte og forløse medarbejdernes forskellige fagligheder og herigennem skabe flow, liv og trivsel i organisationens hverdag.

Indholdet på ‘Regenerativ ledelse i praksis’ er en samling af vores erfaringer med at etablere regenerative og frisættende organisationer. Dette er både internt og hos vores kunder.

Formålet med kurset “Regenerativ ledelse i praksis”

Dette kursus giver dig mulighed for at tage de første skridt i retning af at udvikle dine kompetencer som en frisættende leder. Forløbet er på 2 dage, hvor du arbejder med centrale temaer og metoder i frisættende ledelse.

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere, der gerne vil introduceres til frisættende ledelse og ønsker helt konkrete værktøjer til at arbejde med frisættelse af deres medarbejdere i hverdagen.

Medlemmer af FAOD får 25% rabat. Kontakt Bettina Jørgensen på bj@promentum.dk eller (+45) 2568 6660 for at opnå rabatten.