Faglig udvikling

Projektlederuddannelse

Sæt retning og skab resultater som projektleder

Læs mere

Projekter kan være store, små og mere eller mindre komplekse. Men fælles for dem alle er, at de rummer en lang række udfordringer, hvor værktøjer, kompetencer og erfaring er afgørende for at lede projektet i mål.

På Promentums projektlederuddannelse får du et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Vores uddannelse i projektledelse udvikler dine kompetencer, så du kan lede, styre og drive større projekter og sikre projektets forankring fra start til slut. Du får værktøjerne og metoderne til at håndtere projekters kompleksitet og du vil udvikle dig i din rolle som projektleder, så du kender dine egne styrker og svagheder. Du får desuden værktøjer til at udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Opbygning

Projektlederuddannelsen har en varighed på 9 dage og er bygget op omkring 4 undervisningsmoduler á 2 dage.

Uddannelsen afsluttes med en eksamensdag.

I Promentum er vi optagede af at udvikle konkrete kompetencer hos vores deltagere. Du lærer således ikke kun ny viden på uddannelsen, vi arbejder også målrettet på, at du opnår erfaring med og kan omsætte kompetencer til nye handlinger.

Uddannelsen er således bygget op omkring Promentums læringsloops, der skal sikre, at det lærte implementeres som ny adfærd i deltagernes hverdag, og mellem de 4 undervisningsmoduler træner deltagerne de lærte værktøjer og arbejder med diverse implementeringsværktøjer.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer, og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til deltagernes hverdag,  trænes værktøjerne på cases hentet direkte fra den virkelige verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes egen hverdag, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Pris

DKK 44.800 ekskl. moms

Medlemmer af FAOD får 25% rabat. Kontakt Bettina Jørgensen på bj@promentum.dk eller (+45) 2568 6660 for at opnå rabatten.

Læs mere om uddannelsen her