Faglig udvikling

Projektlederuddannelse for byggebranchen – Kbh

Denne projektlederuddannelse er målrettet specielt til byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger.

Uddannelsen er veletableret og afprøvet i samarbejde med Danske Byggeøkonomer, som har haft 450 medlemmer igennem de seneste 11 år.

Vores undervisere har derfor stor indsigt og erfaring fra byggebranchens særlige udfordringer og under uddannelsen vil du dermed blive klædt godt på til at styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret.

Uddannelsesniveau

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B. Efter endt uddannelse er det muligt at blive certificeret hos Dansk Projektledelse.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af byggeriets processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til byggebranchen, trænes værktøjerne på byggecases hentet direkte fra byggeriets verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes hverdag i byggeprojektet, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der leder eller står over for at skulle lede byggeprojekter. Du er således projektleder, sagsarkitekt, sagsingeniør, konstruktør, byggeleder eller lignende i byggebranchen og ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og opnå indsigt i byggeprojektets helt specielle kompleksitet.

Optagelseskrav

Nogle års relevant projektledererfaring i byggebranchen.

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Medlemmer af FAOD får 25% rabat. Kontakt Alexander Holten Steffen på as@promentum.dk eller (+45) 3161 6026 for at opnå rabatten.

Læs mere om uddannelsen her