Faglig udvikling

Projektlederuddannelse for byggebranchen – Kbh

Denne projektlederuddannelse er målrettet specielt til byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger.

Læs mere

Denne projektlederuddannelse er målrettet specielt til byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger.

Promentum har siden 2008 været eksperter i projektledelse i byggebranchen og har samlet set uddannet mere end 3000 projektledere hos diverse bygherrer, på tegnestuer, hos entreprenører osv.

Vores undervisere har derfor stor indsigt og erfaring med byggebranchens særlige udfordringer, og under uddannelsen vil du blive klædt godt på til at styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret.

Opbygning

Projektlederuddannelsen har en varighed på 9 dage og er bygget op omkring 4 undervisningsmoduler á 2 dage.

Uddannelsen afsluttes med en eksamensdag.

I Promentum er vi optagede af at udvikle konkrete kompetencer hos vores deltagere. Du lærer således ikke kun ny viden på uddannelsen, vi arbejder også målrettet på, at du opnår erfaring med og kan omsætte kompetencer til nye handlinger.

Uddannelsen er således bygget op omkring Promentums læringsloops, der skal sikre, at det lærte implementeres som ny adfærd i deltagernes hverdag, og mellem de 4 undervisningsmoduler træner deltagerne de lærte værktøjer og arbejder med diverse implementeringsværktøjer.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af byggeriets processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer, og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til byggebranchen trænes værktøjerne på byggecases hentet direkte fra byggeriets verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes hverdag i byggeprojektet, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Optagelseskrav

Nogle års relevant projektledererfaring i byggebranchen.

Pris

Kr. 44.800 ekskl. moms

Medlemmer af FAOD får 25% rabat. Kontakt Bettina Jørgensen på bj@promentum.dk eller (+45) 2568 6660 for at opnå rabatten.

Læs mere om uddannelsen her