Tillidsvalgt

Personlig power

Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde. For dig, der er offentligt ansat TR.

Hensigt

Som tillidsrepræsentant – såvel som i andre sammenhænge på arbejdspladsen og i hjemme-/privatlivet – er der stor sandsynlighed for at komme til at stå i situationer, hvor man skal opbyde al sin energi og overvinde personlige barrierer for med handlekraft at kunne gå aktivt og konstruktivt ind i
en konfrontation med henblik på at opnå resultater.

Erfaringen siger, at vi alle besidder skjulte ressourcer, og at en indre såvel som ydre modstand kan overvindes gennem bevidst kortlægning og udnyttelse af det personlige potentiale i en problemløsningssituation.

Indhold

Uden hverken at være terapeutisk eller at gå i dybden med psykologiske teorier vil kurset præsentere værktøjer til brug for den enkelte deltager indenfor området:

  • Personlig gennemslagskraft
  • Aflæsning af eget og andres energiniveau
  • Ansvarlighed

Kurset byder derudover på teknikker til kortlægning af det personlige potentiale, til opstilling af målsætninger, og til at “læse” den følelsesmæssige temperatur i et samarbejde.

Form

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg/samtaleforelæsning, dialog og praktiske øvelser – individuelt og i grupper.

Praktisk

Max deltagerantal: 18
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 27. januar 2023

Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2023 her