Tillidsvalgt

Organisation og strategi

Få en stærk platform for at forstå, bidrage til og udøve din indflydelse på én af de vigtigste organisatoriske discipliner: strategiudviklingen. For dig, der er offentligt ansat TR.

Hensigt

Strategiudvikling og strategiprocesser har stor indflydelse på en organisations fokus og prioriteringer og dermed også på de mennesker, der arbejder i organisationen. I dag er strategiudvikling en disciplin, der ofte er  forbeholdt den øverste ledelse, men sådan behøver det ikke at se ud i morgen.

Som TR har du interesse i at være medskaber af de bedste organisatoriske betingelser for dine kolleger. Når du forstår og kan tale sikkert ind i strategiudvikling og strategiprocesser, har du et stærkt afsæt for at øve indflydelse de steder, hvor beslutninger træffes og prioriteringer foretages. Dette kursus har som formål at give dig en stærk platform for at forstå, bidrage til og udøve din indflydelse på én af  de vigtigste organisatoriske discipliner, strategiudviklingen.

Første del af kurset vil være bygget op som de strategiworkshops, direktioner og ledergrupper ofte deltager i. Her får du via konkret arbejde med strategimodeller et førstehåndsindtryk af arbejdet med strategiudvikling og de overvejelser og prioriteringer, ledergrupper står i.

I anden del af kurset ser vi på strategiudviklingsprocessen med afsæt i TR rollen og afdækker konkrete påvirkningsrum og fora for indflydelse, før, under og efter strategiprocessen.

Udbytte

Når du har gennemført kurset, er målsætningen, at du:

  • Har opnået indsigt i organisatoriske strategiprocesser, strategiudvikling og konkrete strategiværktøjer.
  • Har fået udvidet dit sprog inden for strategiprocesser og organisationsudvikling.
  • Kan koble din egen TR rolle, fokus og værdiskabelse til organisatoriske strategiudviklingsprocesser.
  • Har fået inspiration til konkrete handlemuligheder for øget indflydelse og påvirkning af organisationers dagsorden.

Form

For engagerende og effektfuld læring vil kurset være bygget op omkring principper for action learning:

  • Konkret arbejde med strategiudvikling, gerne med afsæt i deltagernes egen organisation.
  • Opbygning af relevant indsigt ud fra enkle og ofte benyttede strategimodeller.
  • Erfaringsudveksling og inspiration mellem deltagere.
  • Refleksion og dialog i forhold til TR’s aktive påvirkning af organisationer og strategiprocesser.

Praktisk

Max deltagerantal: 18
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her