Faglig udvikling

OPHAVSRET FOR ARKITEKTER OG DESIGNERE

Hvornår er et værk krænket af et andet, der ikke er magen til? Hvor går grænsen mellem lovlig inspiration og ulovligt plagiat? Kan man beskytte den gode idé? Tag med til heldagskursus om ophavsret.

Tilmeld

Arkitektur og design har juridisk beskyttelse efter ophavs- og designretten m.m. Det er blandt andet derfor, det kan lade sig gøre at udnytte arkitektur og design kommercielt.

Samtidig er juraen med til at sørge for, at mennesker, der brænder for arkitektur og design, kan få en betaling for deres arbejde. Uden beskyttelsen måtte arkitekter og designere i vidt omfang overlade det til andre at tjene penge på deres værker og selv nøjes med æren.

Det er også på grund af juraen, at det er ulovligt at plagiere andres værker, og at man, når man bruger andres ting inden for lovens rammer, i vidt omfang skal huske at kreditere.

Beskyttelsen af arkitektur og design skaber en lang række juridiske spørgsmål. Og det er vigtigt, at man er klædt ordentligt på til at svare på dem.

  • Hvordan bærer man sig ad med at få beskyttelsen? Og koster det noget?
  • Hvornår er et værk krænket af et andet, der ikke er magen til?
  • Hvor går grænsen mellem lovlig inspiration og ulovligt plagiat?
  • Kan man beskytte den gode idé?
  • Må man bruge fotografier af bygninger i bøger uden at spørge arkitekten?
  • Må man bruge billeder af design i kollager uden at spørge designeren?
  • Hvilke dele af en arkitekttegning har beskyttelse, og hvilke dele har ikke?
  • Hvem har rettighederne til arkitektur og design, der frembringes af ansatte og freelancere?
  • Hvilke rettigheder får bygherren til arkitektens arbejde?
  • Hvordan skal en ordentlig aftale om retten til arkitektur og design se ud for at være vandtæt?

Få svar på det, og mere til, på UBVA’s kurser om Ophavsret for arkitekter og designere. De holdes i samarbejde mellem UBVA og Forbundet Arkitekter og Designere.

MÅLGRUPPE

Kurserne henvender sig til alle, der interesserer sig for beskyttelse af arkitektur, design og brugskunst, herunder arkitekter, designere, ansatte i organisationer m.fl.

KURSUSMATERIALE

Deltagerne får en materialesamling og et trykt eksemplar af bogen “Ophavsret for begyndere” (ved fysisk deltagelse på kurserne).
Bogen kan downloades gratis her.

PRIS

Det er gratis at deltage på kurset.

STED OG TILMELDING

Kurset afholdes som et hybrid-kursus hos Akademikerne, Nørre Voldgade 106, 1., 1358 København K. Kurset kan endvidere følges online.