Leder

Morgenmøde for ledere: Adfærdsdesign

Hvad flytter adfærd? På dette morgenmøde bliver du inspireret og får skærpet din bevidsthed om, hvordan du kan sikre, at de gode intentioner bliver til handling i en travl hverdag.

Tilmeld

Hvordan får du dine medarbejdere med på at lave forandringer? Kan du ’designe’ dig til ændret adfærd hos dem? Få viden fra adfærdsforskningen om, hvordan mennesker træffer beslutninger og få sat fokus på barrierer for ændringer, og hvordan du undgår dem.

Forandringer er et vilkår for alle moderne organisationer. Et uundgåeligt led i de gode, effektive og velunderbyggede forandringer er udvikling af ny adfærd hos de medarbejdere, der i sidste instans er afgørende for, om forandring lykkes. Men adfærdsændringer kommer ikke af sig selv. Dette er i høj grad et ledelsesvilkår og en opgave for dig, som er leder i en privat såvel som en offentlig organisation.

Temaer for sessionen

  1. Hvad flytter adfærd?
    Rationelle argumenter er desværre ikke nok til at påvirke og skabe handling. Lær kognitive smutveje, der flytter adfærd.
  2. Hvad står i vejen?
    Når vi vil forandrer os selv og andre, er der nogle indbyggede forhindringer, som er nyttige at kende. Bliv klogere på et par grundlæggende menneskelige barrerier, der kan hjælpe til at forstå, hvorfor gode intentioner ikke er nok, når vi vil have folk til at gøre noget andet, end de plejer.
  3. Fra intention til handling: Adfærdsledelse i din virkelighed?

Vi slutter af med at udforske erkendelserne og omsætte vores viden til din virkelighed som leder: Hvordan vil du flytte adfærd hos dine medarbejdere – og hos dig selv? Fra i morgen?

Oplægsholder

Anne Gerhardt er uddannet retoriker, seniorkonsulent hos Bro Kommunikation og underviser på deres populære adfærdsdesigneruddannelse. Anne har i mange år arbejdet med team- og ledelsesudvikling med omdrejningspunkter som samarbejde, resultater og gennemslagskraft bl.a. for FOA, ATP og Novo Nordisk.

Praktisk

Vi åbner dørene kl. 8.30 og serverer kaffe/te og en croissant, inden vi starter morgenmødet.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 3. november 2022

Målgruppe

Arrangementet er forbeholdt ledere, altså medlemmer, som har ledelsesansvar.
Det er gratis at deltage for medlemmer.

Arrangør

Arrangementet er en del af rækken af Morgenmøder for ledere under titlen ‘Inspiration og værktøjer til dig som er leder.

Morgenmødet er arrangeret af Konstruktørforeningen i samarbejde med ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Dansk Journalistforbund, Dansk Psykolog Forening, Danske Scenografer, Den Danske Dyrlægeforening, DM (Dansk Magisterforening), FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere), Forbundet Kommunikation og Sprog, Dansk Fysioterapeutforening, Ergoterapeutforeningen, JA og Forbundet Kultur og Information.

Da morgenmødet afholdes i samarbejde mellem en række organisationer, er det nødvendigt, at vi oplyser dit navn og arbejdssted til den arrangerende organisation. Dermed udveksler vi også oplysning om dit fagforeningsmedlemskab. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vi kan udveksle disse oplysninger.

Oplysningerne udveksles udelukkende med den arrangerende organisation og slettes af denne efter morgenmødet er afholdt. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage i form af at framelde dig morgenmødet.

Se alle arrangementer særligt for ledere her