Oplevelser & virksomhedsbesøg

Lev livet godt og bæredygtigt

Mange ønsker at leve bæredygtigt. Ikke mindst fordi vi dagligt bliver mindet om de problemer, som vores nuværende levevis skaber. Få konkrete råd og anbefalinger til at komme i gang med at leve et mere bæredygtigt liv.

Tilmeld

Gå-hjem-møde om det bæredygtige liv

Klimaforandringerne er måske det alvorligste problem. Men bæredygtighed handler ikke kun om klima. Bæredygtighed er f.eks. også at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed i verden, bremse befolkningseksplosionen, stoppe sult, bekæmpe fattigdom, løse flygtninge- og indvandrerproblemer, stoppe tabet af biodiversitet og mindske rovdriften på jordens ressourcer.

Her kan vi bruge FN’s 17 verdensmål som rettesnor. Verdensmålene udgør nemlig den hidtil mest omfattende og detaljerede opskrift på, hvad vi egentlig skal forstå ved en bæredygtig udvikling, og hvordan vi lever et godt og bæredygtigt liv.

Få den nyeste viden og masser af konkrete ideer til at leve mere bæredygtigt. Lige fra hvad man kan gøre med sin smartphone uden at rejse sig fra lænestolen, til at bruge sin fritid på bæredygtige, sociale aktiviteter.

Oplægsholder

Oplægsholder er Leif Sønderberg Petersen, cand.scient. og konsulent i virksomheden GOAL:SUSTAIN, som rådgiver i forbindelse med implementering, evaluering og kommunikation af FN’s 17 verdensmål. Hans store erfaring med bæredygtig udvikling er opbygget gennem 30 års professionelt virke som bl.a. generalsekretær for World Energy Council og chefkonsulent for innovation, bæredygtig energi og klima hos Danmarks Tekniske Universitet.

Leif Sønderberg Petersen er forfatter til bogen “Lev livet godt og bæredygtigt – 17 gode leveregler og 500 konkrete forslag til at leve et godt og bæredygtigt liv”, som er udgivet i 2021.

Se en præsentationsvideo på YouTube her

Målgruppe

Alle er velkomne. Medlemmer af FAOD kan deltage til en medlemspris på 50 kr. (Normalpris 200 kr).

Arrangør

Folkeuniversitetet i København i samarbejde med FAOD og Forbundet Kultur og Information.