Karriere & job

Lederudvikling til nye ledere

Ny i rollen som leder? Få fokus på din lederidentitet og styrk din ledelse

Få værktøjer, teori og praktisk viden som kan spare dig for mange fejltagelser i din nye rolle som leder.

På uddannelsen arbejder du med de vigtigste temaer for dig som ny leder, så du kan udvikle og træne din lederrolle. Særligt for uddannelsen er, at du arbejder fokuseret med din lederidentitet og din tro på dig selv i rollen som leder.

Uddannelsen giver dig relevante teorier og centrale begreber, som kan hjælpe dig i din refleksionsproces og til at begribe lederens verden. Du får også konkrete værktøjer, som du træner og lærer at anvende i praksis.

Har du været leder i nogle år, men ikke været på lederuddannelse før, så er denne uddannelse også relevant.

Der er mange facetter af ledelse at tage højde for. På uddannelsen arbejder du med en lang række forskellige temaer: samtaletræning, gruppe -og teamledelse, konfliktledelse, forandringsledelse, ledelse indad, opad og udad samt dilemmaer og problematikker relateret til ledelse.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er primært målrettet dig, der er blevet leder indenfor det sidste år, eller som står lige overfor at skulle starte. Den er dog også relevant for dig, som ikke har været på lederuddannelse tidligere.

Metode og opbygning

Forløbet indebærer en del træning og refleksion både på workshops og i din daglige ledelsespraksis. Dette skal sikre, at det lærte på uddannelsen kan overføres til dit daglige arbejde med ledelse, som altid er i fokus, når du arbejder med hjemmeopgaver, på workshops, og ved konkrete refleksionsopgaver.

Under uddannelsen indgår du i en netværksgruppe, som mødes mellem workshopdagene. Det er et forum, hvor du sammen med andre nye ledere kan drøfte de problemer og glæder, som du oplever. I får til hvert møde en opgave, som relaterer sig til de temaer, som I arbejder med på uddannelsen.

Pris

DKK 28.350,00 ekskl. moms

Medlemmer af FAOD får 25% rabat. Kontakt Alexander Holten Steffen på as@promentum.dk eller (+45) 3161 6026 for at opnå rabatten.

Læs mere om uddannelsen her