LCA kursus - beregning og dokumentation for øvede - FAOD

Faglig udvikling

LCA kursus – beregning og dokumentation for øvede

Med dette LCA kursus for øvede, får du et brush-up på LCAbyg, herunder funktioner omkring tilladt overskridelse, rapport etc. Samtidig deles erfaringer fra konkrete projekter med tolkning af tilhørende vejledninger og vi ser på udformning af LCA dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Læs mere

Indhold

Med introduktion af krav til bygningers maksimale miljøpåvirkning i Bygningsreglementet er der behov for et forum, hvor nyeste viden og erfaringer med klimakravenes håndtering i praksis kan deles. Med dette opgraderingskursus, får du en brush-up på LCAbyg, herunder funktioner omkring tilladt overskridelse, rapport etc. Samtidig deles erfaringer fra konkrete projekter med tolkning af tilhørende vejledninger, og vi ser på udformning af LCA dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Brush-up på LCAbyg og de nye funktioner der relaterer sig til kravene i BR
  • Ydelser relateret til LCA gennem byggesagens faser – BIM og LCA
  • Eksempler på LCAer for konkrete byggeprojekter
  • Eksempler på og erfaringsudveksling omkring anvendelse af vejledninger
  • Erfaringsudveksling i håndtering af krav, vejledninger og værktøjer

Målgruppe og forudsætninger

Bygherrer, rådgivere, udførende, producenter og leverandører. Kurset er målrettet dig der har viden om LCA-dokumentation gennem arbejde med LCA i praksis eller et tidligere LCA-kursus, og ønsker at styrke dine LCA- kompetencer yderligere, og samtidig udveksle erfaringer med andre vedr. LCA-beregninger og håndtering af klimakrav i byggeriet.