LCA kursus - beregning og dokumentation for begyndere - FAOD

Faglig udvikling

LCA kursus – beregning og dokumentation for begyndere

På LCA-kurset for begyndere får du en grundig indføring i de nye lovkrav med tilhørende vejledninger samt i, hvordan man i praksis håndterer LCA-dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelse. Læs mere om kurset i LCA – beregning og dokumentation for begyndere herunder.

Kurset varer ialt 2 dage.

Læs mere

Det får du ud af tage dette LCA-kursus

Er du og din virksomhed klædt på til at kunne indfri de nye klimakrav, der træder i kraft fra 1. juli 2025? Kender du kravene til LCA i forbindelse med tilbudsgivning og dokumentation?

Som deltager på dette LCA-kursus får du viden om LCA, betydningen af de skærpede klimakrav samt konkrete værktøjer og skabeloner til at håndtere processen – fra tilbud til aflevering af dokumentation. Kurset er relevant for bygherrer, myndigheder, materialeproducenter, rådgivere og entreprenører, som med hver sin vinkel på klima og LCA bidrager til at løfte det samlede udbytte af kurset.

LCA – beregning og dokumentation har aldrig været vigtigere at have styr på. De nye LCA-krav i Bygningsreglementet om overblik over byggeriets ‘klimaregnskab’ betyder, at både store og små virksomheder skal have fuldstændig styr på LCA beregning og dokumentation i praksis.

På kurset i LCA – beregning og dokumentation for begyndere får du en grundig introduktion til lovkrav og vejledninger med eksempler på, hvordan disse anvendes på konkrete byggeprojekter.

Samtidig indeholder LCA kurset træning i anvendelse af LCAbyg og indblik i byggevarers miljøvaredeklarationer (EPD) som datagrundlag for LCA, samt korrekt inddatering af data i værktøjet.

På LCA-kurset – beregning og dokumentation for begyndere får du desuden overblik over forskellige bygningstypers typiske klimabelastning samt en indføring i, hvorledes der kan arbejdes struktureret med optimering af bygningers klimapåvirkning gennem byggeriets forskellige faser.

Kurset i LCA – beregning og dokumentation for begyndere giver desuden mulighed for, at du som en del af forløbet kan opstarte beregning på dit eget projekt og anvende det som praktisk case i forløbet.