LCA i den arkitektoniske udvikling - FAOD

Faglig udvikling

LCA i den arkitektoniske udvikling

Fra januar 2023 indførtes der krav om LCA (Life Cycle Assessment) dokumentation ved nybyggeri. Deltag i Arkitektskolen Aarhus efteruddannelse med fokus på LCA.

Tilmeld

Efteruddannelse med fokus på LCA og betydningen i byggeriets samlede bæredygtighed.

Kurset er på positivlisten hos Jobcenteret, men tilmeldingen er åben for både ledige og folk i beskæftigelse.

Undervisere

Professor Lotte M. Bjerregaard Jensen er kursusansvarlig, Line Søndergaard Kristensen og August Sørensen er undervisere på forløbet.

Læringsmål

Efter kurset forventes det at kursisten har opnået følgende indsigt og kompetencer:

  • Fortrolighed med principperne bag LCA mht. normgrundlag, afgrænsninger og datagrundlag inkl. nationale krav til dokumentation af LCA på nybyggeri
  • God indsigt i betydningen af LCA i byggeriets samlede bæredygtighed og sammenhæng med ressourcer og miljø samt markedets forventning til udviklingen af LCA krav (specielt CO2 krav)
  • Indsigt i at bruge LCA som parameter i den arkitektoniske udvikling
  • Kunne redegøre for forskellige bygningstypologier og byggeprincippers påvirkning af LCA samt driftsscenarier, genbrug/genanvendelse og biogene materialers påvirkning
  • Forståelse af betydningen af LCA som beslutningsgrundlag i byggeriets faser og sammenhæng med andet beslutningsgrundlag (LCC, kemikalier, design for adskillelse)
  • Kompetencer til at kunne udarbejde LCA i programmet LCAbyg og opsætte program dokumentation på et byggeri inkl. brugen af programfaciliteter til variantanalyser
  • Kompetence til at udarbejde en skriftlig bredere vurdering (Assestment) på baggrund af LCAbyg resultater, en mundtlig kommunikation på tværs af faggrupper og kritisk vurdering af LCA udført af andre

Kursusforløb

Kurset afholdes med fem fysiske undervisningsdage i marts/april, som suppleres af øvelser og webinarer. Undervisningen foregår på Arkitektskolen Aarhus.

Læs mere her

Praktisk information

Sted: Arkitektskolen Aarhus.

Målgruppe og adgangskrav:

Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau.

Pris: 12.000 kr. – men der er mulighed for at dit lokale jobcenter kan bevilge dig gratis deltagelse.

Deadline for tilmelding: To uger før kursusstart. Vi optager løbende, og forbeholder os retten til ikke at oprette kurset ved for lavt deltagerantal.

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.