Faglig udvikling

LCA EFTERUDDANNELSESFORLØB

Opnå kompetencer til at udarbejde LCA og indsigt i at bruge LCA som parameter i den arkitektoniske udvikling. Kurset er på positivlisten hos Jobcenteret.

Tilmeld

LCA EFTERUDDANNELSESFORLØB

Fra januar 2023 indføres der krav om LCA (Life Cycle Assessment) dokumentation ved nybyggeri. Nu udbyder Arkitektskolen Aarhus en efteruddannelse med fokus på LCA og betydningen i byggeriets samlede bæredygtighed.

Kurset afholdes i marts 2023, og det henvender sig til arkitekter og beslægtede faggrupper.

Kurset er på positivlisten hos Jobcenteret, men tilmeldingen er åben for både ledige og folk i beskæftigelse.

Undervisere

Professor Lotte M. Bjerregaard Jensen er kursusansvarlig, Line Søndergaard Kristensen og August Sørensen er undervisere på forløbet.

Læringsmål

Efter kurset forventes det at kursisten har opnået følgende indsigt og kompetencer:

 • Fortrolighed med principperne bag LCA mht. normgrundlag, afgrænsninger og datagrundlag inkl. nationale krav til dokumentation af LCA på nybyggeri
 • God indsigt i betydningen af LCA i byggeriets samlede bæredygtighed og sammenhæng med ressourcer og miljø samt markedets forventning til udviklingen af LCA krav (specielt CO2 krav)
 • Indsigt i at bruge LCA som parameter i den arkitektoniske udvikling
 • Kunne redegøre for forskellige bygningstypologier og byggeprincippers påvirkning af LCA samt driftsscenarier, genbrug/genanvendelse og biogene materialers påvirkning
 • Forståelse af betydningen af LCA som beslutningsgrundlag i byggeriets faser og sammenhæng med andet beslutningsgrundlag (LCC, kemikalier, design for adskillelse)
 • Kompetencer til at kunne udarbejde LCA i programmet LCAbyg og opsætte program dokumentation på et byggeri inkl. brugen af programfaciliteter til variantanalyser
 • Kompetence til at udarbejde en skriftlig bredere vurdering (Assestment) på baggrund af LCAbyg resultater, en mundtlig kommunikation på tværs af faggrupper og kritisk vurdering af LCA udført af andre

Kursusforløb

Kurset afholdes med fire fysiske undervisningsdage i marts, som suppleres af øvelser og webinarer.

Undervisningen foregår på Arkitektskolen Aarhus på følgende datoer:

 • Mandag den 6. marts
 • Mandag den 13. marts
 • Mandag den 20.marts
 • Mandag den 27. marts – på denne kursusdag vil der være bedømmelse.

Krav

Udenlandske ansøgere, som ikke har dansk i deres adgangsgivende eksamen, skal have bestået Studieprøven.

Studieprøvens resultat i såvel den mundtlige som den skriftlige del skal være minimum være med karakter 4.

Nordiske ansøgere, der har bestået dansk, svensk eller norsk i den adgangsgivende eksamen, er undtaget fra denne regel.

Praktisk information

Sted: Arkitektskolen Aarhus.

Målgruppe og adgangskrav: Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau.

Pris: 12.000 kr. – men der er mulighed for at dit lokale jobcenter kan bevilge dig gratis deltagelse.

Deadline for tilmelding: Mandag d. 20. februar.

Vi optager løbende, og forbeholder os retten til ikke at oprette kurset ved for lavt deltagerantal.

Periode: Kurset begynder mandag den 6. marts 2023 og slutter tirsdag den 27. marts 2023.

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Læs mere om kurset på Arkitektskolen Aarhus’ hjemmeside.