Lær at tackle forandringer - fra selvindsigt til indflydelse - FAOD

Tillidsvalgt

Lær at tackle forandringer – fra selvindsigt til indflydelse

Lær nye teknikker til at fremme mere positiv adfærd og tanker til glæde i både arbejds-/privatsfæren. For dig, der er offentligt ansat TR.

Hensigt

Kurset er for tillidsrepræsentanter, der gerne vil videreudvikle deres personlige potentiale og gennem bevidstgørelse lære nye teknikker til at fremme mere positiv adfærd og tanker til glæde i både arbejds-/privatsfæren.

”Kvaliteten af dine tanker afgør kvaliteten af dit liv” er et centralt omdrejningspunkt for dette kursus. Det, som karakteriserer store personligheder, er, at de har erkendt, at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer, som man selv indeholder.

Som tillidsrepræsentant er der stor sandsynlighed for at komme til at møde situationer, hvor man både skal hente indre ressourcer og ikke mindst overvinde personlige barrierer for proaktivt og konstruktivt at kunne opnå et ønsket resultat. Forståelse for egne og andres  reaktionsmønstre samt redskaber til at håndtere forandringer vil tilsammen give større og bedre mulighed for et godt udbytte.

Kurset tager udgangspunkt i en OK-profil, som er baseret på en test. OK-profilen viser, hvor god man er til forandringer og til ”at overleve”. På kurset får den enkelte deltager mulighed for at træne teknikker, som forbedrer ens OK-profil, så man bedre tackler livets udfordringer.

Indhold

Som kursist får du:

  • Mere overskud gennem selvindsigt
  • Større arbejdsglæde til gavn for både arbejdsplads og sig selv
  • Mere kontrol over dig selv og dine omgivelser
  • Forståelse for ”den følelsesmæssige temperatur” i samarbejdet med andre
  • Forståelse for hvordan man kan udbygge tværfaglige relationer
  • Fornyet tankesæt og større gennemslagskraft gennem nedbrydning af negative tanker
  • Nye kreative tankemønstre til brug i din rolle som TR
  • Bevidsthed om egne og andres personlige ressourcer og reaktionsmønstre
  • Nye motiverende mål og indsigt om hvordan du nå dem, så du kan udfolde dit fulde potentiale
  • Mere handlekraft og øget proaktivitet til at nå dine målsætninger.

Form

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg/samtaleforelæsning, dialog og praktiske øvelser både individuelt og i grupper.

Praktisk

Max deltagerantal: 18
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her